Историческое и культурное Послание Ислама и Европы

  • Selim Chazbijewicz Варминьско-Мазурский университет
  • Arkadiusz Żukowski Варминьско-Мазурский университет
  • Zhetpisbay Bekbolatuly Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Геополитическое видение Сэмюэля Хантингтона о столкновении цивилизаций, то есть европейской и американской с исламской цивилизацией, относится, по сути, к одной из точек зрения на отношения между Западом и Исламом. Конечно, как обычно, существуют два крайних лагеря, противостоящих друг другу. Одни утверждают, что отношения и взаимные влияния не могут и не существуют, и что они никогда не существовали. Другие пытаются доказать обратное, говоря о слиянии Европы и Ислама. В настоящее время мы являемся свидетелями господства первого лагеря. Он рисует толстую линию между двумя цивилизациями и предполагает, что их идеи, историческое прошлое, ценности и иерархия ценностей не имеют абсолютно ничего общего. Арнольд Тойнби, превосходный английский историк и философ истории, писал, что в прошлом, когда европейцы сопротивлялись мусульманам в военном отношении, Европа позволила исламской цивилизации разрушить себя, напав на Балканы, Венгрию и Австрию. И, как можно было бы выразиться, навязывая в Йемене, Африке и Индии исламскую цивилизацию.

Биографии авторов

##submission.authorWithAffiliation##
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Казахстане
##submission.authorWithAffiliation##
профессор, директор Института политических наук
##submission.authorWithAffiliation##
Доктор исторических наук, профессор 

Литература

Jakób Szynkiewicz, Literatura religijna Tatarów litewskich i jej pochodzenie [w:] „Rocznik Tatarski”, t.II, Zamość 1935, s.138-143;
Ali Woronowicz, Szczątki językowe Tatarów litewskich [w:] „Rocznik Tatarski”, t. II, Zamość 1935, s. 351- 366; tenże, Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość [w:], tamże, s.376- 394; 3.
Stanisław Kryczyński, Tatarzy litewscy (…) op. cit., ( rozdz. VIII i IX);
Ananiasz Zajączkowski, Tak zwany chamaił tatarski ze zbioru rękopisów w Warszawie, [w:] Sprawozdania PAU, t.52, nr 4, Kraków 1951, s.307-313;
Maciej Konopacki, Piśmiennictwo Tatarów polsko- litewskich w nauce polskiej i obcej [w:], „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3(59), Warszawa 1966, s.193-205;
Czesław Łapicz, Kitab Tatarów litewsko- polskich ( Paleografia. Grafia. Język), Toruń 1986;
Wojciech Dembski, Prace nad katalogiem zabytków rękopiśmiennych Tatarów polskich [w:] „ Życie Muzułmańskie”, nr 9, Gdańsk 1988, s.26-29;
Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko- polskich z XVIII wieku w przekładzie i opracowaniu Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, Warszawa 2000 ;
Andrzej Drozd, Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku, Warszawa 1999;
A.K. Antonowicz, Biełorusskije teksty pisannyje arabskim pis’mom i ich grafiko- ortograficzieskaja sistiema, Wilno 1968;
Ibrahim B. Konopacki, A.I. Smolik, Gistorija i kul’tura biełarusskich Tatar, Mińsk 2000 (rozdz. 2 i 5);
Galina Miszkiniene, Driewniejszyje rukopisi litowskich Tatar( Grafika, Translitieracija, pieriewod. Struktura i sodierżanije tiekstow), Wilno 2001;
Rukapisy białoruskich tatarau kanca XVII- paczatku XX stagoddzija z kaliekcji Cinetral’naj naukowaj bibliatieki imja Jakuba Kołasa Nacijanal’naj Akadiemii Nawuk Białarusi, Mińsk 2003;
Katałog Arabskoalfawitnych rukopisiej litowskich tatar, Wilno 2005; Paul Suter, Alfurkan tatarski. Der litauisch – tatarische Koran- Tefsir, Koln ( Kolonia) 2004.
Wersety z Koranu,( tłumaczenie z arabskiego dr Jakub Szynkiewicz), nakładem Muftiatu na RP, Sarajewo 1935.
Święty Koran. Tekst arabski i tłumaczenie polskie. Wydany pod patronatem Hadhrat Mirza Tahir Ahmad Czwartego Następcy Obiecanego Mesjasza i Głowy Ruchu Ahmadiyyah w Islamie, Islam International Publications LTD, Tilford, Surrey United Kingdom. First publications in U.K. 1990. Wydanie polskie [bdw],[bmw].
Wersety z Koranu, wyd. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, Łódź 1995.
Islam w dokumentach kościoła i nauczaniu Jana Pawła II /1965- 1996/, zebrał i opracował Eugeniusz Sakowicz, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.
Eugeniusz Sakowicz, Dialog Kościoła z Islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963- 1999), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000.
Morteza Motahhari, Poznanie Koranu, Biblioteka Myśli Muzułmańskiej, Wydawnictwo Książkowe „Episteme”, Piotrków Trybunalski 1992.
Al. Fatiha i 13 sur Świętego Koranu. Konsultacja religijna: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, konsultacja naukowa: prof. Marek M. Dziekan, inicjatywa wydawnicza: Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP 15-207 Białystok, ul. Piastowska 13F, Wrocław 1431/2010.
Опубликована
2018-10-20
Как цитировать
CHAZBIJEWICZ, Selim; ŻUKOWSKI, Arkadiusz; BEKBOLATULY, Zhetpisbay. Историческое и культурное Послание Ислама и Европы. Вестник КазНУ. Серия религиоведение, [S.l.], v. 15, n. 3, p. 35-41, oct. 2018. ISSN 2521-6465. Доступно на: <http://bulletin-religious.kaznu.kz/index.php/relig/article/view/180>. Дата доступа: 21 mar. 2019